AUE

AUE

Sprinkler tesisatlarını besleyen sistemlerde UNI 9490,
yangın hidrantlarını besleyen sistemlerde UNI 10779
standartlarının özelliklerine uygun olarak imal edilmiş
ünitelerdir.

Üniteler 1, 2 veya 3 adet herbiri elektrik motoru tahrikli
ana yangın pompasından oluşabilmektedir. Üniteler,
ana pompalar devreye girmeden sistem basıncını küçük
sarfiyatlara karşı muhafaza edecek jokey pompalar ile
donatılabilir.

Ana pompaların aşağıdaki gruplardan seçimi mümkündür:
SCP, N/NM/N-M, NMD, MGH, VAL, NRC, MXV, SD-SDS

 

aue