GMV, GMV4

GMV, GMV4

Kirli su ve foseptik için dalgıç pompa
Vortex tip açık çarklı

Kapasiteler
Debi: maksimum 78 m3/h
Basınç: maksimum 30 mSS
Çalışma Sıcaklığı: 40˚C

10 m kablolu
Partikül geçirgenliği 45 mm
Kendinden korumalı
Flatörlü ve rekorlu

GMV